Platsen som Systemutvecklare/Programmerare är tillsatt.

Detta är företaget som kan implementera J2EE i verkligheten.

Vi har kompetens på följande områden:
J2EE
Java
Oracle
MySql
Rdb
Windows
Unix
OpenVms
Div. Språk och Utvecklingsverktyg
(t ex SqlWindows, PowerBuilder, c, c++, ...)
Projektledning
Utredningar