Historik

Törnqvist & Svensk Data är ett kunskapsföretag som etablerades
 i Göteborg 1988.  Vi leder, skapar, utvecklar och underhåller klient-/
serversystem  med tillförlitlighet och hög kundnytta